Opdrachten

Ik werk graag in opdracht.
Het is een spannend proces om in samenspraak met een opdrachtgever een kunstwerk "op maat" te maken.
In een of meerdere gesprekken wordt de wens van de opdrachtgever in kaart gebracht. Daarbij kijken we naar:
-De plek waar het kunstwerk komt te staan/hangen.
-Het waarom en voor wie en een daarmee samenhangend onderwerp of thema.
-Het budget.

Als het relevant is verwerk ik biografische gegevens van de opdrachtgever en/of voorwerpen in de sculptuur. Bij bedrijven en instellingen onderzoek ik de mogelijke functie die het kunstwerk kan krijgen binnen die organisatie.

Vanaf de eerste schetsontwerpen tot aan de voltooiing van het kunstwerk is er regelmatig overleg, en heeft de opdrachtgever de gelegenheid de wording van het kunstwerk te volgen.

Meer informatie? Stuur een mailtje of bel 06-40742271